bestuur

wie zijn dat?

Voorzitter: Henk Baas (06)22381156
Secretaris: vacant
Penningmeester: Chris de Groot tel. 0528 35 32 70
Algemeen bestuurslid: Els de Jong 0528 373171
Algemeen bestuurslid: Mieke Krikken
Algemeen bestuurslid: Marco Versteijne

Waar is het bestuur mee bezig?

Momenteel houdt het bestuur zich met twee speerpunten bezig.
1. Momenteel is alle aandacht van het bestuur gevestigd op de heropening van de Olde Karke tijdens de corona crisis.
2, Het uitwerken van een meerjaren onderhoudsplan voor de Olde Karke en de fondsenwerving daarvoor.