Bestuur

Voorzitter: Henk Baas (06)22381156
Secretaris: Els de Jong 0528 373171
Penningmeester:  Marco Versteijne
Algemeen bestuurslid: Mieke Krikken
Algemeen bestuurslid: Hans Oosterhof (verhuur)

Waar is het bestuur mee bezig?

Speerpunt van het bestuur voor de komende jaren is het uitwerken van een meerjaren onderhoudsplan voor de Olde Karke en de fondsenwerving daarvoor.