kaartclub

Kaartclub Echten

Kaartclub Echten

Vanaf september tot mei wordt er iedere maandagmiddag gespeeld.

Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur.
Spelen: Jokeren en klaverjassen.
Kosten: € 7,00 per maand (inclusief 2 kopjes koffie).
Plaats: Dorpshuis d’olde Karke.

Voor inlichtingen :
Roelof Hut, tel. 0528-251200