ontdek dorpshuis d’olde karke

karakteristiek dorpstrefpunt in Echten

ACTUEEL:

vrij 28 febr. 2020-19:00 BONTE AVOND

Een reuze gezellige bonte caranavals avond voor de kinderen van de basisschool. Kom jij in je leukste en gekste carnavals outfit en wij zorgen voor het feestje. We gaan leuke spelletjes doen en volledig uit ons dak!
Kosten € 2,50 per kind
Opgave: acoldekarke@gmail.com voor 25 februari.

do 26 maart. 2020 JAARVERGADERING

De gezamenlijke jaarvergadering van Vereniging dorpsbelangen, Stichting volksfeest Echten (Feestcommissie) en Stichting d’Olde Karke staat gepland op donderdag 26 maart.

wo 5 febr. 2020-14:15-VOGELHUISJE PIMPEN

In samenwerking met het Kraaienbos gaan we een vogelhuisje oppimpen. Dat doen we in het dorpshuis. Jullie krijgen een eigen vogelhuisje die jullie mooi mogen maken zodat hij aantrekkelijk wordt voor de vogels. Deze huisjes gaan we later in het bos ophangen zodat we later dit voorjaar met de vogelwacht kunnen kijken in welk vogelhuisje de vogels hebben gebroed.
Opgave voor 1 februari, leeftijd vanaf 4 jaar. Opgave via acoldekarke@gmail.com
Deze activiteit wordt jullie aangeboden door de activiteitencommissie en het kraaienbos.

za 1 febr. 2020 20:00 uur PUB QUIZ

Wie doet er mee met deze gezellige pub quiz ? Na het succes van de vorige editie staat de pubquiz op veler verzoek weer op de kalender. Een leuke, gezellige en leerzame avond. Je mag alleen meedoen of met een team ( max. 4 personen).  Opgave is noodzakelijk, uiterlijk voor 27 februari.
Kosten € 5,00 incl. koffie en thee.

10 december 2019: Wijn & Spijsavond.

De activiteitencommissie van de Olde Karke organiseert op 10 dec. 2019 een mooie, gezellige Wijn & Spijs workshop. 🥂 Voor deze gezellige proeverij avond is opgave noodzakelijk! Graag vóór 5 december. De kosten zijn €20,- pp. Én: Uiteraard zijn mannen ook welkom😉. Je kunt je opgeven op de facebook pagina ven de activiteitencommissie.

sept.’19 website oldekarke.nl online

In september 2019 is deze website in de lucht gegaan. De directe aanleiding is het gebrek aan mankracht bij het runnen van het dorpshuis. Er is momenteel geen sleutelbeheerder en er is een ernstig tekort aan vrijwilligers die bereid zijn mee te werken aan het schoonmaken van het dorpshuis. Daarnaast was er al langer de wens om de verhuur van het efficiënter te laten verlopen. Reserveringen zijn nu alleen mogelijk via deze website. Huurders kunnen zelf het dorpshuis openen en afsluiten. Daarmee is veel minder mankracht nodig bij het beschikbaar houden van d’ olde Karke.

Huurders krijgen bij bevestiging van hun reservering uitleg over het hoe en waarom van alles.

Nog steeds zijn er vrijwilligers nodig voor het schoonmaken van de olde Karke. Natuurlijk moeten huurders alles netjes en schoon achterlaten, maar af en toe is wat extra aandacht nodig. Dus als je mee wilt helpen ons mooie kerkje “bewoond” te houden, meld je dan aan op info@oldekarke.nl. Je bent meer dan welkom!