lees meer

Echten heeft een dorpshuis om trots op te zijn, midden in het dorp. Het dorpshuis is van en voor alle Echtenaren. Het dorpshuis kan plaats bieden aan alle activiteiten die in het dorp worden georganiseerd. Daarvoor zijn twee ruimten en een keuken beschikbaar. In de kerkzaal (ca. 80 m2) kunnen max. 75 personen terecht, van het  zaaltje (ca. 25 m2) kunnen max. 20 personen gebruik maken.  De ruimten zijn apart te gebruiken.

Inmiddels hebben veel inwoners van Echten de weg naar het dorpshuis al gevonden. Zij biedt bijv. onderdak aan de kaartclub, de keizangers, het breicafe, Bridge cursus, creatief met bloemen.

Ook de kinderen in Echten maken gebruik van het dorpshuis: bonte avond, herfstknutselen, vliegers maken, verzin het maar, het kan allemaal.

Ook wordt er regelmatig in het dorpshuis vergaderd door organisaties en verenigingen uit Echten, en wordt jaarlijks de gezamenlijke jaarvergadering van dorpsbelangen, de feestcommissie en het bestuur en de activiteitencommissie van d’ Olde Karke in het dorpshuis georganiseerd. En tijdens de feestdagen rond de jaarwisseling wordt er ook van alles georganiseerd in d’ Olde Karke.

Vanuit de oude functie als kerk is rouwen en trouwen nog steeds mogelijk

Ook feestjes die wat te groot zijn voor de woonkamer kunnen in het dorpshuis worden georganiseerd.

Je ziet, er is al een al hoop te doen in ons mooie dorpshuis, en daar is het juist voor bedoeld. Dus als je iets wilt organiseren in Echten: de ruimte is er.

Om het dorpshuis in stand te houden moet het bestuur wel wat huur voor de ruimten vragen. Uiteraard houden we dit zo laag mogelijk, zodat dat geen belemmering hoeft te zijn. Om dit te bereiken wordt het dorpshuis ook commercieel verhuurd. Het bekendste voorbeeld zijn de concerten van  Klein Paradiso (Delia Bremer). d’ Olde Karke wordt ook verhuurd voor vergaderingen teambuilding, brainstormsessies etc.

Zie hier de tarieven en de huisregels bij verhuur.